Klasické krovy

Pojem krov označuje klasicky vázanou tesařskou střešní konstrukci, která plní nosnou funkci střešního pláště. Klasické tesařsky vázané konstrukce nacházejí uplatnění ve většině druhů pozemního stavitelství. Jedná se převážně se o konstrukce krovů střech a jiných doplňkových konstrukcí.