Rekonstrukce střech

Každá konstrukce či materiál má svou životnost, pokud doslouží, je třeba ji vyměnit.  Nejčastějšími důvody, které vedou investory k rekonstrukcím střech, jsou zatékání do střešního pláště nebo nevyhovující estetický vzhled stávající krytiny. Dalším důvodem, který vede k obnově střešního pláště, je celkově jeho špatná skladba. Střecha není zateplená a izolační parametry nevykazují takové hodnoty, jako by měly. Mnohdy se tedy rekonstrukcí řeší otázka dodatečné izolace. Může však zahrnovat i změnu tvaru střechy, rozšíření stávajícího objektu, vybudování obytného podkroví, vikýřů nebo střešních oken.

Naše firma pak nabízí kompletní rekonstrukci Vaší střechy na klíč, od návrhu technologie přes její realizaci, likvidaci staré střechy, opravu či rekonstrukci krovu až po dodávku a pokládku kvalitní krytiny a veškeré klempířské práce s tím spojené. Kvalitní střecha s dlouhou životností je pak tou nejlepší investicí do Vaší nemovitosti.